Type of engine: CHEVROLET BLAZER S10 Pickup (1994 - 2002)

Catalog   ► CHEVROLET   ► BLAZER  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
4.31994 - 2002L35142 Kv - 193 Hp4296 Sm36PetrolPickup
4.3 AWD1994 - 2002L35142 Kv - 193 Hp4296 Sm36PetrolPickup


◄ Back to select a model CHEVROLET