Type of engine: CHEVROLET CHEYENNE Pickup (2006 - 2009)

Catalog   ► CHEVROLET   ► CHEYENNE  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
5.32006 - 2009LY5235 Kv - 315 Hp5328 Sm38PetrolPickup
5.3 4WD2006 - 2009LY5235 Kv - 315 Hp5328 Sm38PetrolPickup


◄ Back to select a model CHEVROLET