Type of engine: CHEVROLET LUV (1993 - 2006)

Catalog   ► CHEVROLET   ► LUV  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
2.22004 - 2006L4383 Kv - 113 Hp2198 Sm34PetrolPickup
2.21996 - 200586 Kv - 115 Hp2200 Sm34PetrolPickup
2.31993 - 200564 Kv - 87 Hp2254 Sm34PetrolPickup
2.3 All-wheel Drive1993 - 200064 Kv - 87 Hp2254 Sm34PetrolPickup
2.31995 - 200366 Kv - 90 Hp2254 Sm34PetrolPickup
2.31996 - 199772 Kv - 96 Hp2254 Sm34PetrolPickup
3.5 AWD2002 - 20056 VE1169 Kv - 230 Hp3494 Sm36PetrolPickup
2.4 DiTD2002 - 200588 Kv - 120 Hp2405 Sm34DieselPickup
2.5 D1995 - 200555 Kv - 75 Hp2499 Sm34DieselPickup
2.5 TD1999 - 20014JA1-T59 Kv - 80 Hp2499 Sm34DieselPickup


◄ Back to select a model CHEVROLET