Type of engine: CHEVROLET OMEGA (1997 - 2000)

Catalog   ► CHEVROLET   ► OMEGA  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
2.2 GLS1997 - 2000C 22 NE85 Kv - 116 Hp2198 Sm34PetrolSaloon
4.1 GLS1997 - 2000124 Kv - 169 Hp4093 Sm36PetrolSaloon


◄ Back to select a model CHEVROLET