Type of engine: CHEVROLET TRACKER (1998 - 2008)

Catalog   ► CHEVROLET   ► TRACKER  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
1.61998 - 2004G16B 71 Kv - 97 Hp1589 Sm34PetrolClosed Off-Road Vehicle
1.6 AWD1998 - 2004G16B 71 Kv - 97 Hp1589 Sm34PetrolClosed Off-Road Vehicle
2.0 AWD2005 - 200894 Kv - 128 Hp1999 Sm34PetrolClosed Off-Road Vehicle
2.0 AWD1999 - 200497 Kv - 132 Hp1995 Sm34PetrolClosed Off-Road Vehicle


◄ Back to select a model CHEVROLET