Type of engine: MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) (1999 - 2002)

Catalog   ► MITSUBISHI   ► SPACE RUNNER  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
2.02000 - 20024G63 (SOHC 16V)98 Kv - 133 Hp1997 Sm34PetrolMPV
2.01999 - 20024G63 (DOHC 16V)100 Kv - 136 Hp1997 Sm34PetrolMPV
2.4 GDI1999 - 20024G64 (GDI)108 Kv - 147 Hp2351 Sm34PetrolMPV
2.4 GDI1999 - 20024G64 (GDI)110 Kv - 150 Hp2351 Sm34PetrolMPV


◄ Back to select a model MITSUBISHI