Type of engine: TOYOTA CAMRY Saloon (MCV3_, ACV3_, _XV3_) (2001 - 2006)

Catalog   ► TOYOTA   ► CAMRY  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
2.0 VVTI2001 - 20061AZ-FE110 Kv - 150 Hp1998 Sm34PetrolSaloon
2.4 VVTi Hybrid2006 - 20062AZ-FXE105 Kv - 143 Hp2362 Sm34PetrolSaloon
2.4 VVT-i2001 - 20062AZ-FE112 Kv - 152 Hp2362 Sm34PetrolSaloon
2.4 VVTi LE2006 - 20062AZ-FE116 Kv - 158 Hp2362 Sm34PetrolSaloon
3.0 V62001 - 20061MZ-FE137 Kv - 186 Hp2995 Sm36PetrolSaloon
3.02002 - 20061MZ-FE141 Kv - 192 Hp2995 Sm36PetrolSaloon
3.3 VVTi2002 - 20053MZ-FE165 Kv - 224 Hp3311 Sm36PetrolSaloon
3.5 VVTi XLE2006 - 20062GR-FE197 Kv - 268 Hp3456 Sm36PetrolSaloon


◄ Back to select a model TOYOTA