Type of engine: TOYOTA PORTE (_NNP1_) (2004 - 2012)

Catalog   ► TOYOTA   ► PORTE  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
1.3 VVTi2004 - 20122NZ-FE64 Kv - 86 Hp1298 Sm34PetrolHatchback
1.5 4WD2004 - 20121NZ-FE77 Kv - 105 Hp1496 Sm34PetrolHatchback
1.5 VVTi2004 - 20121NZ-FE81 Kv - 110 Hp1497 Sm34PetrolHatchback


◄ Back to select a model TOYOTA