Type of engine: TOYOTA SCEPTER Estate (_XV1_, _CV1_, _V10) (1991 - 1997)

Catalog   ► TOYOTA   ► SCEPTER  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body
2.21993 - 19955S-FE93 Kv - 126 Hp2164 Sm34PetrolEstate
2.2 (SXV10)1992 - 19965S-FE100 Kv - 136 Hp2164 Sm34PetrolEstate
2.51991 - 19964VZ-FE129 Kv - 175 Hp2497 Sm36PetrolEstate
3.01993 - 1995136 Kv - 185 Hp2958 Sm36PetrolEstate
(VCV10)1992 - 19963VZ-FE138 Kv - 188 Hp2959 Sm36PetrolEstate
3.0 (VCV10)1992 - 19963VZ-FE138 Kv - 188 Hp2959 Sm36PetrolEstate


◄ Back to select a model TOYOTA